Σκοπός

Καλύτεροι αγώνες σημαίνει ουσιαστική βελτίωση του τι προσφέρουν σήμερα οι Λέσχες σε πολλά μέτωπα:
• καλύτερος σχεδιασμός διαδρομής
• καλύτερη οργάνωση (όχι κενά, γρήγορα αποτελέσματα)
• σωστές μετρήσεις στους αγώνες regularity
• καλύτερη διαχείριση των περιστασιακών εντάσεων
• καλύτερα ξενοδοχεία, εκκινήσεις, τερματισμούς, απονομές
• κόστος που αντιπροσωπεύει το τι πραγματικά παίρνουν οι οδηγοί
• ξεχωριστά αποτελέσματα ιστορικών στην sporting.

Ασφαλέστεροι αγώνες απαιτούν:
• εκκίνηση ιστορικών sporting στην αρχή του αγώνα
• απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας
• ύπαρξη, όπου απαιτείται, μέσων ασφαλείας
• σωστή επιλογή των ανοιχτών διαδρομών