Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές:

-Λυμπέρης Παπάζογλου   Πρόεδρος - Επιχειρηματίας - Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999

-Βαγγέλης Μπιρλιράκης  Αντιπρόεδρος– Πολιτικός Μηχανικός – Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 2001-         Eκπρόσωπος του Σ.Ο.Α.ΙΣΤ.Α στην επιτροπή ιστορικού αυτοκινήτου της ΕΘ.Ε.Α.

-Χρήστος Αποστολίδης Γενικός Γραμματέας - Πολιτικός Μηχανικός – Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 1986

-Γιάννης Καρούμπας   Ταμίας- Τραπεζικό Στέλεχος ALPHA BANK- Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 2002

-Γιάννης Καράμπελας  Μέλος - Οικονομολόγος- Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 2003

-Σωτήρης Ρόκκος  Μέλος - Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 2002

-Παντελής Αντωνόπουλος  Μέλος - Πολιτικός Μηχανικός – Στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου από το 2003