ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στο ξενοδοχείο Polis Grand hotel.

17/02/2011

Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί, σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και 16 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνδέσμου Οδηγών Ιστορικών Αυτοκινήτων (ΣΟΑΙΣΤΑ) σε Τακτική Γενική Συνέλευση με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    Απολογισμός 2009/2010
2.    Υποβολή  Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και ενημέρωση γενικής συνέλευσης επ΄αυτής.
3.    Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
4.    Συζήτηση επί των προτεινόμενων αλλαγών Καταστατικού – Ψηφοφορία για την τροποποίηση του Καταστατικού
5.    Εκλογή και ανάδειξη  νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέων μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
6.    Λήξη της Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στο ξενοδοχείο Polis Grand hotel (http://www.polisgrandhotel.gr/gr/index.php).

Υποψηφιότητες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Καταστατικού προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2010 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@soaista.com.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό έχουν ως σκοπό κυρίως την προσαρμογή του επί διαδικαστικών ζητημάτων και την άρση  αντιφάσεων ώστε να διευκολύνουν την καλύτερη λειτουργία του ΣΟΑΙΣΤΑ. Τις προτεινόμενες αλλαγές επί του αρχικού κειμένου του καταστατικού θα βρείτε στην διεύθυνση www.soaista.com

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα για το 2010 μέλη.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού, κάθε ταμειακώς ενήμερο ι μέλος που θα παραστεί μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο από ένα ταμειακώς ενήμερο  μέλος για να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Το κείμενο της εξουσιοδότησης είναι αναρτημένο στο www.soaista.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Δείτε όλα τα Νέα