ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΣΟΑΙΣΤΑ δεν αμφισβητεί την ΕΛΠΑ και την ΕΘΕΑ και το δικαίωμά τους να προκηρύσσουν πρωταθλήματα και να οργανώνουν αγώνες...

11/03/2010



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΣΟΑΙΣΤΑ δεν αμφισβητεί την ΕΛΠΑ και την ΕΘΕΑ και το δικαίωμά τους να προκηρύσσουν πρωταθλήματα και να οργανώνουν αγώνες.

Ο ΣΟΑΙΣΤΑ δεν αντιπαρατίθεται ούτε αμφισβητεί τον ΣΟΑΑ. Άλλωστε μόνο τα μέλη του είναι σε θέση να κρίνουν το έργο του συνδέσμου τους. Ο ΣΟΑΙΣΤΑ αμφισβητεί απόλυτα την απόφαση της ΕΘΕΑ να “χορηγεί” το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες μόνον στα μέλη του ΣΟΑΑ και του ΣΟΑΒΕ.

Θεωρούμε ότι στον χώρο του αυτοκινήτου, όπως και σε κάθε άλλο χώρο, είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να οργανωθούμε με όποιο τρόπο θέλουμε για να εκφράσουμε τις θέσεις, και γι’ αυτό δεν μπορεί να μας τιμωρεί κανένας!

Οι προσωπικές μας επιλογές, όσων αποφάσισαν να γίνουν μέλη του ΣΟΑΙΣΤΑ, δεν μπορούν να αποτελούν βάση για διακριτική μεταχείριση σε βάρος μας.

Μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμά μας να εκφραστούμε όπως θέλουμε, η ΕΘΕΑ διαιωνίζει το πνεύμα αυθαιρεσίας με το οποίο διοικεί το άθλημα και του οποίου τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους μας. Με το ίδιο πνεύμα αυθαιρεσίας η ΕΘΕΑ αφαίρεσε τις δικαιοδοσίες sporting από την Επιτροπή Ιστορικού, κατά παράβαση της οργάνωσης της FIA, και έχει οδηγήσεις τους αγώνες sporting ιστορικού αυτοκινήτου στο απόλυτο μπέρδεμα.

Δεν αμφισβητούμε ούτε ΕΛΠΑ, ούτε ΣΟΑΑ αλλά δεν δεχόμαστε να χάσουμε την προσωπική μας αξιοπρέπεια για να συμμετάσχουμε σε αγώνες.

Ο ΣΟΑΙΣΤΑ δεν δημιουργεί καμία όξυνση, δεν επιβάλλει σε κανέναν να είναι μέλος του και δεν μπορεί να απαγορεύσει σε όποιο μέλος του δεν θίγεται από την απόφαση της ΕΘΕΑ να συμμετάσχει σε αγώνες. Αλλά φωνάζει ότι στους αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου τα μέλη συμμετέχουν ως ελεύθερες προσωπικότητες που απαιτούν σεβασμό των επιλογών τους.

Δείτε όλα τα Νέα